השער לגוש עציון ואפרת

עסקים, אירועים, מבצעים - הכל במקום אחד!‏

תקנון

תקנון האתר גושבוק ואפליקציית הסלולר גוש אפּ

 

א. כללי

 1. גושבוק באינטרנט וגוש אפּ בסלולר הינם הפורטל של גוש עציון ואפרת המפרסם מידע אודות העסקים, האירועים, המבצעים והקופונים של כלל האיזור.
 2. גושבוק וגוש אפּ מכילים מדריך עסקים של המוסדות, העסקים ונותני השירות הממוקמים בגוש עציון ו/או אפרת וכן כאלה שבבעלותם של תושבים המתגוררים בגוש עציון ו/או אפרת.
 3. גושבוק וגוש אפּ עושים את המירב בכדי לאשרר ולעדכן את כל המידע המופיע באתר ובאפליקצייה, אמנם האחריות אודות דיוק הנתונים הינה של בית העסק או נותן השירות הרשום ו/או המפרסם בלבד.
 4. התכנים של הפרסומים ו/או הרישומים הינם באחריות העסק ו/או נותן השירות ו/או המפרסם בלבד. במידה ונתקלת בתוכן לא ראוי, פוגעני או שגוי, נא ליצור קשר כאן.
 5. כל התוכן הגרפי ו/או אחר הנמצא באתר גושבוק ו/או באפליקציית גוש אפּ הינו בבעלות הבלעדית של גושבוק ואין לעשות איתו שום שימוש ללא אישור מראש בכתב.
 6. גושבוק הוא הבעלים והמוציא לאור של גוש אפּ, ושניהם רכיבים של אותה הישות, וכל פרט ו/או תנאי בתקנון זה יחול על גושבוק ועל גוש אפּ ביחד וכל אחד בנפרד.

 

ב. פרסום/הופעה בגושבוק ובגוש אפּ

 1. כל עסק/מוסד הממוקם בגוש עציון ו/או באפרת ו/או נותן שירות או בעל עסק המתגורר בגוש עציון ו/או אפרת רשאים לקבל רישום עסק פשוט חינם.
 2. רישומים מורחבים ופרסומים באתר גושבוק ו/או באפליקציית גוש אפּ מוצעים לכל עסק או נותן שירות על פי הגדרתם בסעיף ב-1 לעיל.
 3. מסלולי הרישום ו/או פרסום באתר גושבוק ו/או באפליקציית גוש אפּ מתפרסמים מעת לעת וניתן להשיג פרטים אודות אלה באתר כאן וכן על ידי יצירת קשר כאן.
 4. כל התקשרות בין גושבוק לבין לקוחות המפרסמים (להלן: “המפרסם”) באתר ו/או באפליקצייה תמלא אחר תנאי ההתקשרות בסעיך ג’ להלן.
 5. זכויות היוצרים על כל דבר גרפיקה המעוצב על ידי גושבוק הינן וייוותרו של גושבוק.

 

ג. תנאי התקשרות ותשלומים

 1. כל מסלולי רישום עסק הינם לתקופת מינימום בת שנה; התשלום הראשון – הן במסלולי 12 תשלומים חודשיים, הן במסלולים השנתיים – מהווה כניסה להתקשרות בת שנה לכל הפחות.
 2. פרסום באתר ו/או באפליקצייה הינו לתקופה משתנית על פי סוג הפרסום והתקופה המצוינת עבור כל סוג וסוג.
 3. כל מחירי מסלולי הרישום והפרסום וכו’ אינם כוללים אף עבודות גרפיקה ו/או עיצוב, ומתייחסים אל ההופעה/הפרסום של מודעה/תוכן מוכנים לשימוש באתר ו/או באפליקצייה בלבד.
 4. התשלום בכל דרך, בין היתר דרך האתר, בטלפון, בהעברה בנקאית, במזומן, ועוד, עבור רישום ו/או פרסום ו/או כל שירות אחר, מהווה הסכמה לתנאי תקנון זה.
 5. רק לאחר קבלת ואישור התשלום בלבד יחולו תנאי ההתקשרות על הצדדים. במקרה של המחאה/ות: המחאה/ות על הסכום כולו יועברו אל גושבוק, במקרה של מזומן: כל הסכום יועבר, ובמקרה של תשלום באשראי: העסקה כולה תתבצע ותאושר על ידי חברת האשראי.
 6. למען הסר ספק, אף התחייבות ו/או חובה ו/או פעולה לא יחולו על גושבוק באשר לעיצוב, פרסום, תרגום וכדו’ עד למילוי תנאי התשלום לעיל.

 

ד. ביטול התקשרות

 1. ביטול התקשרות בין גושבוק לבין הצד המזמין תבוצע על ידי הודעה בכתב לגושבוק תוך 14 יום ממועד התשלום.
 2. במקרה זה של ביטול המפורט בסעיף ד’-1, גושבוק תנכה את עלויות הפעולות/השירותים  בקשר לרישום ו/או לפרסום נשואי ההתקשרות. ניכוי זה יתייחס אל עלויותיהן של פעולות שבוצעו ישירות על ידי גושבוק ו/או ע”י כל גורם אחר המספק שירותים לגושבוק כאשר גובה עלויות אלה והניכוי עבורן ייקבעו על ידי גושבוק בלבד.
 3. במקרה של פרסומת באתר גושבוק ו/או באפליקציית גוש אפּ, תחילת הופעת הפרסומת תציין את סוף תקופת הביטול האפשרי, ולא יהיה החזר כספי לאחר מועד זה.
 4. רק לאחר החלת וקיום תנאי סעיף ד’ לעיל בלבד, יקוימו כל הוראות חוק הצרכנות באשר לביטול עסקה.
 5. במקרה של רישום עסק בתשלום לא יהיה החזר כספי ו/או זיכוי בשום צורה לאחר 28 יום ממועד התשלום.
 6. אין בפריסת תשלומים על ידי הלקוח לגרוע מסעיפים ד’-1 ועד ד’-5 לעיל.
 7. בכל מקרה של ביטול גושבוק יעשה את המרב בכדי לסייע לצד המבטל.

 

ה. ערכאה משפטית

 1. בית הדין לממונות גוש עציון יהיה הערכאה המוסכמת והמוסמכת לדון בכל סכסוך במידה ותתגלע כזאת בין גושבוק לבין לקוחותיו.
Top Comodo SSL